Documentaţia Obligatorie în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă la Unitate 

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătate în muncă: 

1. Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la unitate; 

2. Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: 

Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă); 

• Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM); 

3. Ordin de aprobare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; 

4. Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate; 

5. Registru de înregistrare a instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă; 

6. Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea următoarelor documente: 

• Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale; 

• Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc; 

• Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă; 

• Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale. 

 7. Planul anual de protecţie şi prevenire: 

• Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire; 

• Planul de protecţie şi prevenire. 

 8. Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii; 

 9. Registre: 

• Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic; 

• Registrul de înregistrare a instruirilor de securitate incendiară la întreprindere; 

• Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor; 

• Registru de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre. 

10. Regulament cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor; 

11. Plan de acţiune în caz de pericol grav şi imediat; 

Alte cerinţe de securitate şi sănătate în muncă la unitate: 

1. Indicatoare de securitate (indicatoare de avertizare, de obligativitate, de interzicere etc.); 

2. Truse medicale la fiecare loc de muncă; 

3. Stingătoare; 

4. Panou informativ (ungheraş) privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

5. Echipament individual de protecţie la necesitate; 

6. Scheme de evacuare la necesitate.

 Setul de documente elaborat va conţine următoarele:

 

Regulamentul

Cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în munca, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor. 

 

Evaluarea riscurilor 

Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale.

Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc. 

Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă. 

Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale. 

 

Planul de protecţie şi prevenire 

Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire. 

Planul de protecţie şi prevenire. 

 

Instrucţiuni 

Ordinul cu privire la aprobarea instrucţiunilor. 

Instrucţiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate ocupațiile și lucrările desfășurate în unitate.  

 

Fişe personale

Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații. 

 

Registre

Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă.

Registru de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic. 

Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție a lucrătorilor. 

Registru de evidenţă a instruirilor pentru apărarea împotriva incendiilor la întreprindere. 

 

Ordinul 

Despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

 

Instruirea Lucrătorilor 

Instruirea introductiv generală în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajarea personalului. 

Instruirea la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic.

Instruirea privind apărarea împotriva incendiilor la întreprindere.