Seminare resurse umane

Timpul de muncă și timpul de odihnă. 

Concediile anuale.

În cadrul seminarului vor aborda următoarele subiecte:

      Timpul de munca și timpul de odihnă:
 • Notiuni de timp de muncă. Durata normală a timpului de muncă;
 • Durata redusă a timpului de muncă, timpul de muncă parțial;
 • Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii; durata zilnică a timpului de muncă;
 • Evidența globală a timpului de muncă;
 • Munca în schimburi;
 • Munca noaptea;
 • Munca suplimentară
 • Timpul de odihnă (pauza de masa și repausul zilnic, repausul săptămînal, munca în zilele de repaos, zilele de sărbătoare nelucrătoare).
Concediile anuale:
 • Durata, programarea și modul de acordare a concediilor anuale de odihnă;
 • Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual;
 • Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite;
 • Concediu neplătit;
 • Concedii de odihnă anuale suplimentare;
 • Rechemarea din concediu.
Data seminarului: nu este stabilită, ora 09.00-14.00.
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 700 lei/persoană.

Încetarea contractului individual de muncă.

Garanții și compensații acordate salariaților în legătură cu încetarea contractului individual de muncă. Alte garanții și compensații.

În cadrul seminarului vor aborda următoarele subiecte:

Încetarea contractului individual de muncă:
- temeiurile încetării contractului individual de muncă;
- încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților;
- încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată;
- nulitatea contractului individual de muncă;
- demisia;
- concedierea;
- procedura de concedire în cazul lichidării unității, reducerii numărului sau a statelor de personal;
- procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate;
- răspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitimă din serviciu.
Garanții și compensații acordate salariaților în legătură cu încetarea contractului individual de muncă. Alte garanții și compensații.

Data seminarului: nu este stabilită, ora 09.00-14.00.
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 700 lei/persoană.

Regulamentul Intern al unității. Disciplina de muncă.

Răspunderea materială.

În cadrul seminarului vor aborda următoarele subiecte:

1. Regulamentul Intern al unității. Disciplina de muncă.
 • conținutul Regulamentului Intern al unității;
 • asigurarea disciplinei de muncă;
 • stimulări pentru succese în muncă (modul de aplicare);
 • sancțiuni disciplinare (modul de aplicare);
 • încălcarea gravă a obligațiunilor de muncă.
2. Răspunderea materială:
 • Dispoziții generale;
 • Repararea prejudiciului de către angajator;
 • Răspunderea materială a salariatului;
 • Reținerile din salariu (limitarea cuantumului reținerilor din salariu, interzicerea reținerilor din unele plăți ce i se cuvin salariatului).
Data seminarului: nu este stabilită, ora 09.00-14.00.
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 700 lei/persoană.

Garanții și compensații în cadrul raporturilor de muncă

În cadrul seminarului vom aborda următoarele subiete:
1. Garanții și compensații acordate salariaților în legătură cu încetarea contractului individual de muncă:
- Dreptul preferenţial la menţinerea la lucru în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal;
- Garanţii în caz de încetare a contractului individual de muncă;
- Garanții în caz de concedieri colective;
- Indemnizaţia de eliberare din serviciu;
2. Garanții și compensații în caz de deplasare în interes de serviciu și de transferare într-o altă localitate:
- Deplasarea în interes de serviciu, garanții și compensații;
- Compensarea cheltuielilor în caz de transferare la muncă într-o altă localitate.
3. Garanții și compensații pentru salariații care îmbină munca cu studiile:
4. Alte garanții și compensații:
- Garanţii acordate salariaţilor: aleşi în funcţii elective, salariaţilor chemaţi să îndeplinească serviciul militari, donatori de sînge, etc.;
- Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care urmează la iniţiativa angajatorului cursul de formare profesională;
- Garanţii şi compensaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
- Garanții în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia.

Data seminarului: nu este stabilită, ora 09.00-14.00.
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 700 lei/persoană.
Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

Achitaţi contul de plată

Cursurile au loc pe strada Vasile Alecsandri 84