Înapoi la listă

Cerinţele minime pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători 

 Extras din HG 584 din 12.05.2016

Conform acestor cerinte manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare, dacă încărcătura este: 

 1) prea mare; 

 2) ridicată şi deplasată în alternare cu alte munci pînă la 2 ori pe oră şi are greutatea ce depăşeşte: 

 - 30 kg pentru bărbaţi; 

 - 10 kg pentru femei; 

 - 4 kg pentru persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani; 

 3) ridicată şi deplasată permanent pe parcursul întregului schimb de lucru şi are greutatea ce depăşeşte: 

 - 15 kg pentru bărbaţi; 

 - 7 kg pentru femei; 

 4) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe suprafaţa de lucru şi are masa însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte: 

 - 870 kg pentru bărbaţi; 

 - 350 kg pentru femei; 

 5) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe podea şi are greutatea însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte: 

 - 435 kg pentru bărbaţi; 

 - 175 kg pentru femei; 6) greu de mînuit şi de prins; 

 7) se află în echilibru instabil sau conţinutul se poate deplasa; 

 8) se află într-o poziţie care necesită ţinerea sau manipularea ei la o distanţă de corp sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului; 

 9) poate, date fiind aspectul său exterior şi/sau consistenţa sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni.