Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor 

Extras din Hotărîrea Guvernului Nr. 819 din 01.07.2016.

Conform acestor cerinte angajatorul asigură lucrătorilor examinarea oftalmologică în următoarele cazuri: 

 1) înainte de a începe lucru la monitor, prin examinarea oftalmologică la cererea angajatului la angajare; 

 2) la intervale stabilite de actele normative în vigoare; 

 3) dacă lucrătorii simt dificultăţi vizuale cauzate de lucrul la monitor. 

Dacă în urma examenului oftalmologic au fost depistate dereglări vizuale, angajatorul este obligat să pună la dispoziţie aparate de corecţie normale sau de corecţie speciale. Cheltuielile pentru măsurile întreprinse din Cerinţele minime vor fi suportate în întregime de către angajator. 

Scaunul de lucru trebuie să fie stabil şi să permită cu uşurinţă libertatea de mişcare şi o poziţie confortabilă. Înălţimea scaunului trebuie să fie reglabilă. Spătarul scaunului trebuie să poată fi înclinat şi reglat pe verticală. La solicitarea lucrătorului se va acorda un suport pentru picioare. 

Ecranul monitorului se va găsi în zona unghiului de protecţie a corpurilor de iluminat în aşa fel ca aceasta să nu se reflecte pe suprafaţa ecranului. 

Pentru asigurarea capacităţii optime de muncă şi menţinerea sănătăţii, în afară de pauza obligatorie pentru prînz, în decursul zilei de muncă se efectuează suplimentar pauze reglementate, care se includ în timpul de muncă. În ziua de muncă de 8 ore, pauzele reglementate se acordă după 2 ore de la începutul schimbului şi după 2 ore după prînz, cu durata de 15 minute fiecare. În ziua de muncă de 12 ore, pauzele reglementate trebuie să fie efectuate în primele 8 ore ca şi pauzele din ziua de 8 ore, iar în ultimele 4 ore, după fiecare oră cîte 15 minute. Nu se admite activitatea la monitor mai mult de 2 ore fără pauze reglementate. În scopul combaterii monotoniei, suprasolicitărilor neuropsihice, oboselii aparatului vizual şi celui locomotor, al menţinerii capacităţii maxime de muncă, în timpul pauzelor reglementate lucrătorilor li se recomandă exerciţii fizice, pentru ochi şi relaxare psihologică. 

Modificări la legea privind controlul tutunului 

Extras din Legea Nr. 278 din 14.12.2007 

 a) în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces; 

 b) în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente; 

 c) în raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, și la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă; 

 d) în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii; 

 e) pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen; 

 f) sub acoperișul staţiilor de transport public; 

 g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori. 

 Angajatorii, proprietarii sau managerii spațiilor publice, ai locurilor de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, pot amenaja locuri speciale pentru fumat în spații deschise sau semideschise, amplasate astfel încît să nu permită pătrunderea fumului în spații publice închise sau semiînchise și la locurile de muncă. 

 Angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/instituție/unitate fumatul este complet interzis”. 

 Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de transport public, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, în care fumatul este interzis au obligaţia: 

 a) să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală –, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spații/transportul public contravine legii”; 

 b) să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia. 

Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc 

Extras din Hotărîrea Guvernului Nr. 1025 din 07.09.2016

Potrivit acestui regulament angajatorii din orice domeniu de activitate, atît din sectorul public, cît şi din cel privat, sint obligati să asigure efectuarea examenelor medicale necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, în perioada acţiunii contractului individual de muncă, fără a-i implica pe aceştia în costurile aferente. 

La completarea fişelor de identificare, angajatorul utilizează rezultatele investigaţiilor de laborator şi măsurătorilor instrumentale la locurile de muncă efectuate de către instituţiile abilitate. 

În cazul examenelor medicale periodice sau la angajare, se admite utilizarea rezultatelor examenelor funcţionale de diagnostic efectuate anterior, dacă nu a trecut mai mult de o lună din ziua examinării. 

În cazul suspiciunii de boală profesională și în cazuri dificile de apreciere a aptitudinii în muncă, persoana examinată este trimisă la Centrul republican de boli profesionale pentru stabilirea diagnosticului sau aptitudinii în muncă. 

Examenul medical la angajare în muncă se efectuează pentru persoanele care: 

 1) urmează a fi angajate prin contract individual de muncă pe o perioadă determinată/ nedeterminată sau încep activitatea în bază de patentă; 

 2) îşi schimbă locul de muncă sau activitatea în cadrul aceleiaşi unităţi economice. 

Examenul medical de adaptare în muncă se efectuează în a treia lună de la angajare de către comisiile medicale sau medicii din cadrul întreprinderilor, cu participarea obligatorie a medicului în patologii profesionale şi efectuarea investigaţiilor de laborator şi funcţionale. 

Examenul medical de adaptare în muncă are următoarele scopuri: 

 1) determinarea schimbărilor în starea sănătăţii survenite în perioada adaptării persoanei la condiţiile noi de muncă; 

 2) depistarea cauzelor medicale ale neadaptării la locul nou de muncă şi recomandarea măsurilor de soluţionare a acestora. 

Frecvenţa examenelor medicale periodice este stabilită în lista factorilor de risc din mediul ocupaţional şi a serviciilor medicale profilactice obligatorii, acordate persoanelor în funcţie de expunerea profesională. 

Examenul medical la reluarea activităţii se efectuează în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, după întreruperea în muncă pe o perioadă de 3 luni şi mai mult din motive de sănătate sau de 6 luni şi mai mult din alte motive. 

Cerinţele minime pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători 

 Extras din HG 584 din 12.05.2016

Conform acestor cerinte manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta riscuri profesionale, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare, dacă încărcătura este: 

 1) prea mare; 

 2) ridicată şi deplasată în alternare cu alte munci pînă la 2 ori pe oră şi are greutatea ce depăşeşte: 

 - 30 kg pentru bărbaţi; 

 - 10 kg pentru femei; 

 - 4 kg pentru persoane cu vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani; 

 3) ridicată şi deplasată permanent pe parcursul întregului schimb de lucru şi are greutatea ce depăşeşte: 

 - 15 kg pentru bărbaţi; 

 - 7 kg pentru femei; 

 4) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe suprafaţa de lucru şi are masa însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte: 

 - 870 kg pentru bărbaţi; 

 - 350 kg pentru femei; 

 5) ridicată şi deplasată pe parcursul întregului schimb de lucru de pe podea şi are greutatea însumată pentru fiecare oră a schimbului de lucru ce depăşeşte: 

 - 435 kg pentru bărbaţi; 

 - 175 kg pentru femei; 6) greu de mînuit şi de prins; 

 7) se află în echilibru instabil sau conţinutul se poate deplasa; 

 8) se află într-o poziţie care necesită ţinerea sau manipularea ei la o distanţă de corp sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului; 

 9) poate, date fiind aspectul său exterior şi/sau consistenţa sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni.