Instrucţiuni pentru Instituţii de Învăţămînt

• Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 
• Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice. 
• Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 
 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi; 
 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 
• Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor.
Denumire Preț
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor educaţie fizică. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor educaţie tehnologică. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru bibliotecar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru educatoare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor fizică, biologie, chimie. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator de gaze în cazangerie. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator centrală termică. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru asistentă medicală. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cabinetul medical. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru bucătar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea aragazului. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea frigiderului. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru măturător. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările la strung şi prelucrarea lemnului. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef gospodărie. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător tehnic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitor auxiliar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător veselă. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru psiholog. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălătoreasă. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la cuptor electric. 50 Lei