Instrucţiuni Drumuri

• Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 
• Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice. 
• Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 
 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi; 
 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 
• Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor.
Denumire Preț
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la mașina de compactat, de nivelat și compactat. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la excavator cu o cupă. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la buldozer. 50 Lei
Instrucţiune de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru şofer autocamion şi şofer autobasculante cu capacitatea între 20-100 t. 20 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la autogreder. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mașinist la rulou compactor autopropulsat și semiremorcat  pe pneuri. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef de sector. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitor rutier. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor electric. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru strungar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor de defrişare a pădurilor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru motostivuitor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea mecanizator. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea electrician. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la instalaţia de producere mixtură de asfalt. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la automacara. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător încărcător frontal. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu scule și echipamente electrice. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru exploatarea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş mecanic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş electric. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitati de vopsire.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat.
50 Lei