Instrucţiuni în Construcţie

• Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 
• Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice. 
• Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 
 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi; 
 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 
• Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor.
Denumire Preț
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru săpători. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la excavator cu o cupă. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la buldozer. 50 Lei
Instrucţiune de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru diriginte de şantier. 20 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la autogreder. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru zugrav. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru zidar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tîmplar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tencuitor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor electric. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru salahor (muncitor necalificat în construcţii). 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la malaxorul mobil de beton (mortar). 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru motostivuitor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la înălţime. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor pe şchele. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor de încărcare-descărcare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru făţuitor-faianţar. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru armător. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător tehnic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tractorist. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş mecanic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuş electric. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru montator de construcţii metalice şi din beton armat.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru betonist. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori la executarea acoperişului din materiale în rulouri şi materiale în bucăţi.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru magaziner. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru strungar.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru vizitatori pe şantierele de construcţie. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru montator instalarea, reglarea a termopanelor.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la elevatoare de şantier. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru legător de sarcină. 50 Lei