Instrucţiuni în Agricultură

• Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 
• Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice. 
• Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 
 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 
 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi; 
 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 
• Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor.
Denumire Preț
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător în cîmp. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la platforma agricolă. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări în pomicultură. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tractorist. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru agronom. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu combinatoare, cultivatoarele, frezele şi maşinile de modelat solul. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de cosit manual şi mecanizat. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu plugul balansier. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru şef depozit. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru motostivuitor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări la linia de asamblare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu instrumente manuale. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru în viticultură. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru plivirea manuală a legumelor. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu produse fitosanitare. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru reparaţia maşinilor agricole. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de irigaţie. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de recoltare a porumbului. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transport în agricultură. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transportarea apei cu cisterna. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu subsolierul. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu maşinile de plantat. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu grapele, sapele rotative şi tăvălugii. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru brigadir.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu distribuitor de îngrăşăminte.
50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu stropitoare cu rampa DR-12. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru magazioner.
50 Lei