Instrucțiuni Generale

Extras din Hotărîrea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009

• Instrucţiunile se elaborează pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru. 

• Textul instrucţiunilor se va constitui din cerinţe laconice, distincte, care vor exclude interpretări diverse. Cerinţele instrucţiunilor vor fi expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi vor fi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice. 

• Instrucţiunile vor fi reexaminate în următoarele cazuri: 

 1) la apariţia unor noi acte normative de securitate şi sănătate în muncă; 

 2) la modificarea procesului tehnologic, schimbarea condiţiilor de lucru, utilizarea echipamentelor de lucru noi; 

 3) la apariţia unor situaţii de avarie sau în urma unui accident de muncă produs din cauza imperfecţiunii instrucţiunilor. 

• Instrucţiunile se înregistrează într-un registru, se multiplică într-un număr necesar şi se acordă muncitorilor.

 

                                          • Instrucţiuni Construcţie        • Instrucţiuni Învăţămînt         • Instrucţiuni Agricultură        • Instrucţiuni Alimentaţie 

Denumire Preț
Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului. 50 Lei
Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incediilor. 50 Lei
Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă.
50 Lei
Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic. 50 Lei
Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securitaţii şi sănătăţii muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil. 50 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale (lucru la calculator). 50 Lei
Instrucţiune de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru specialist resurse umane. 50 Lei               
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă privind circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice în timpul lucrului. 20 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou. 20 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru administrator.
20 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu.
40 Lei
Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto. 50 Lei