Indicatoare 

În conformitate cu prevederile HG 95 din 05.02.2009 şi HG 918 din 18.11.2013 directorul fiecarei unitaţi trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă pentru a evita riscurile profesionale.

Așa cum se cunoaște, folosirea indicatoarelor este obligatorie și prevăzută prin lege, fie că aceste indicatoare sunt de informare generală, avertizare, interzicere, obligativitate, paza și stingerea incendiilor, prim ajutor şi salvare, combinate, bilingve (diferite limbi). Producem o gamă largă de indicatoare de securitate, respectând strict legislația în vigoare, grafica și simbolurile. Textele însoțitoare a indicatoarelor pot fi modificate la cererea expresă a beneficiarului.

Pe PVC: Pe hîrtie autoadezivă (бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 70 lei/buc. - marimea A3 (297*420 mm) - 45 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc. - marimea A4 (210*297 mm) - 30 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 35 lei/buc. - marimea A5 (148*210 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 30 lei/buc.                 - marimea A6 (105*148 mm) - 20 lei/buc.                                    

AFIȘE TEMATICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2014 directorul fiecărei unități trebuie să asigure aceasta cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii și sănătății în muncă: cărți, ghiduri, afișe, filme etc.

Pe PVC: Pe hîrtie autoadezivă (бумага самоклеящаяся):
- marimea A3 (297*420 mm) - 60 lei/buc. - marimea A3 (297*420 mm) - 35 lei/buc.
- marimea A4 (210*297 mm) - 40 lei/buc. - marimea A4 (210*297 mm) - 25 lei/buc.
- marimea A5 (148*210 mm) - 30 lei/buc. - marimea A5 (148*210 mm) - 20 lei/buc.
- marimea A6 (105*148 mm) - 25 lei/buc.                 - marimea A6 (105*148 mm) - 17 lei/buc.