Seminar resurse umane

Garanții și compensații în cadrul raporturilor de muncă

În cadrul seminarului vom aborda următoarele subiete:
1. Garanții și compensații acordate salariaților în legătură cu încetarea contractului individual de muncă:
- Dreptul preferenţial la menţinerea la lucru în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal;
- Garanţii în caz de încetare a contractului individual de muncă;
- Garanții în caz de concedieri colective;
- Indemnizaţia de eliberare din serviciu;
2. Garanții și compensații în caz de deplasare în interes de serviciu și de transferare într-o altă localitate:
- Deplasarea în interes de serviciu, garanții și compensații;
- Compensarea cheltuielilor în caz de transferare la muncă într-o altă localitate.
3. Garanții și compensații pentru salariații care îmbină munca cu studiile:
4. Alte garanții și compensații:
- Garanţii acordate salariaţilor: aleşi în funcţii elective, salariaţilor chemaţi să îndeplinească serviciul militari, donatori de sînge, etc.;
- Garanţii şi compensaţii acordate salariaţilor care urmează la iniţiativa angajatorului cursul de formare profesională;
- Garanţii şi compensaţii în cazul unor accidente de muncă şi boli profesionale;
- Garanții în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acesteia.

Data seminarului: nu este stabilită, ora 09.00-14.00.
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 700 lei/persoană.
Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

Achitaţi contul de plată

Cursurile au loc pe strada Vasile Alecsandri 84