Seminar ONLINE:Răspunderea disciplinară și răspunderea materială, forme ale răspunderii juridice în cadrul raporturilor de muncă

În cadrul seminarului se vor aborda următoarele subiecte:


 1. Disciplina de muncă. Regulamentul intern al unității:
 • conținutul regulamentului intern al unității;
 • asigurarea disciplinei de muncă;
 • stimulări pentru succese în muncă (modul de aplicare);
 • sancțiuni disciplinare (modul de aplicare);
 • încălcarea gravă a obligațiunilor de muncă.

 1. Răspunderea materială:
 • dispoziții generale;
 • repararea prejudiciului de către angajator;
 • răspunderea materială a salariatului;
 • reținerile din salariu (limitarea cuantumului reținerilor din salariu, interzicerea reținerilor din unele plăți ce i se cuvin salariatului).

 1. Încetarea contractului individual de muncă la inițiativa angajatorului:
 • temeiurile încetării contractului individual de muncă;
 • procedura de concediere în cazul lichidării unității, reducerii numărului sau a statelor de personal;
 • procedura de concediere în legătură cu transferarea la o altă unitate.

Întrebări/ răspunsuri: cele mai frecvente încălcări din domeniul legislației muncii admise de către salariați/ angajatori în perioada stării de urgență.


În legătură cu situația epidemiologică din țară vă propunem desfășurarea cursului la distanță (online),  prin intermediul platformei ZOOM.


Data seminarului: 18.08.2020, ora 14.00 - 17.00
Seminarul va fi predat în limba română.
Formator - Dumitru STAVILĂ, Director Inspectoratul de Stat al Muncii
Preţul: 450 lei/persoană.
Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

Achitaţi contul de plată