Fişe Personale

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează, în mod obligatoriu, în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 95 din 05.02.2009, care se va păstra de către conducătorul locului de muncă.

Puteţi procura fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru angajați la un preţ de 5 lei/buc.

Pentru lucrătorii altor unităţi, care desfăşoară activităţi pe bază de contract de prestări servicii în unitatea unui alt angajator, angajatorul beneficiar de servicii va asigura instruirea lucrătorilor privind activităţile specifice unităţii respective, riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de protecţie şi prevenire la nivelul unităţii, care se va consemna în Fişa colectivă de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.