Evaluarea Riscurilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2009, directorul fiecărei unități trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale și să întocmească, în cazul cînd natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii.

 

Definiţii de bază 

Pericol: orice poate cauza o vătămare.

Risc: combinaţia între gravitatea vătămării şi probabilitatea unui pericol de a cauza vătămarea.

Evaluare a riscului: procesul de estimare a pericolelor la postul de lucru.

Prevenire: aplicarea de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscului înainte ca un eveniment să aibă loc. 

Evaluarea riscului este procesul de estimare a celor două elemente de bază, probabilitate şi gravitate. Dacă lucrătorul va fi instruit, cu siguranţă va acorda mai multă atenţie şi aceasta va reduce probabilitatea unui accident de muncă. Dacă lucrătorul va primi echipament individual de protecţie, se va reduce gravitate.

 

Etapele de evaluare a riscurilor 

Nu există o metodă unică, „potrivită” pentru evaluarea riscurilor!

1. Colectarea informaţiei: 

• unde este amplasat locul de muncă şi/sau se desfăşoară activităţile;

• ce fel de echipamente tehnice, materiale şi procedee sunt utilizate; 

• ce sarcini de muncă sunt realizate.

2. Identificarea pericolelor, a riscurilor. Identificarea surselor posibile de vătămare la locul de muncă şi a lucrătorilor care pot fi expuşi pericolelor.

3. Evaluarea riscurilor (gravitatea unor posibile vătămări şi probabilitatea producerii acestora).

4. Stabilirea acţiunilor de prevenire. Identificarea măsurilor necesare pentru eliminarea sau ţinerea sub control a riscurilor.

5. Aplicarea măsurilor de prevenire şi protecţie. Se realizează pe baza planului de protecţie şi prevenire care stabileşte termenul de realizare şi persoanele responsabile.

6. Monitorizarea şi revizuirea. Rezultatele evaluării se monitorizează permanent şi se revizuiesc. 

 

Dumneavoastră şi lucrătorii din întreprindere cunoaşteţi cel mai bine riscurile de la locurile de muncă. Folosiţi-vă de aceste cunoştinţe şi implicaţi-vă în realizarea evaluării riscurilor cu resursele de care dispuneţi!

 Dacă dumneavoastră nu vă discurcaţi sau în lipsă de timp apelaţi serviciul extern de protecţie şi prevenire.

Oricare ar fi decizia pe care aţi luat-o, nu uitaţi că doar dumneavoastră, în calitate de angajator, răspundeţi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor!

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. Aceasta ajută, de asemenea, la menţinerea competitivităţii şi productivităţii întreprinderii.