Audit Documentaţie Gratuit

Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor angajatorului în domeniul calităţii, securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Scopul principal al auditului SSM este de a evalua neconformităţile în raport cu reglementările în vigoare din domeniu şi de a concepe acţiunile corective necesare în vederea eliminării acestor neconformităţi. 

Auditul SSM este o componenţă a evaluării SSM şi este necesar în vederea diagnosticării sistematice a stării de conformitate a sistemului de management a organizaţiei, în raport cu prevederile legale în domeniul SSM. 

Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, Compania noastră vă oferă servicii de realizare ale auditului documentației de securitate și sănătate în muncă GRATUIT, cu condiția că va apropiati cu documentaţia care o aveţi la companie la sediul nostru (Chişinău, str. V. Alecsandri 84, et. 2). 

Nu aștepta să fii surprins neplăcut de un accident de muncă sau un control al Inspectoratului de Stat al Muncii - apelează la un audit extern GRATUIT.