Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul transportului auto

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin
4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil, manager în transport etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducători auto (șoferi)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru mecanic auto, inginer mecanic, lăcătuș auto
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru medic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale
5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin
6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific
7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate
 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucțiunea de îndatoriri funcționale  în domeniul securitatii și sănătății  muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șoferi
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil șef, contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale (lucru la calculator)
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice în timpul lucrului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic auto
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager în transport
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer autocamion şi şofer autobasculante cu capacitatea între 20-100 t
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările de montare, demontare și umflare pneuri
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru medic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător auto
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș auto
 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 2500 lei. Detalii – tel. 068118455.


Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs