Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru instituții de învățămînt (școală, gimnaziu, liceu)

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 • Certificate de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM)
 • Certificate de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă și periodică la unitate (conducătorul unității și conducătorii locurilor de muncă)
3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin
4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil, director adjunct etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesori de: limba română, istorie, matematică, limba franceză, informatică, educaţie muzicală, limba rusă, grografie, limba engleză, învăţător de clasele primare, cadru de sprijin
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor de chimie, biologie, fizică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor de educație tehnologică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru profesor educație fizică
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru bibliotecară
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru măturător (femeie de serviciu)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lucrător tehnic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru șef de gospodărie
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru asistentă medicală
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru bucătar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru spălător veselă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru fochist
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale
5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin
6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific
7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate
 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă.
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea i grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic.
 • Instrucțiunea de îndatoriri functionale  în domeniul securitatii si sanatatii  muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru director.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru contabil-șef.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deriticatoare.
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorului direct a locului de muncă.
 • Instructiunea de securitate si sănătate în muncă (generală) pentru toți lucrătorii.
 • Instrucţiunea de securitate și sănătate în muncă pentru activitate de birou.
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă.
 • Instucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru profesori de limba română,istorie, matematică, limba franceză, informatică, educaţie muzicală, limba rusă, grografie, limba engleză, învăţător de clasele primare.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru profesori de chimie, fizică, biologie.
 • Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă  pentru secretară.
 • Instructiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cabinetul medical.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru asistentă medicală.
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător tehnic.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru  profesor de educaţie fizică.
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru bibliotecară
 • Instructiunea de securitate si sanatate in munca pentru şef de gospodărie.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru măturător.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările la strung pentru prelucrarea lemnului.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru cadru de sprijin.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru profesor de educaţie tehnologica.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea încălzitorului electric de apă (boiler electric).
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările la strung pentru prelucrarea metalului.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director adjunct.
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la cuptor electric
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru fochist
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru bucătar
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător veselă
 • Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș sanitar
 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 2500 lei. Detalii – tel. 068118455.

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1 și Cursul de niv. 2 .

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs