Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru ateliere de cusut (cusătorii)

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin
4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil, director tehnic, specialist resurse umane, director financiar etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducători auto (șoferi)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru cusătoreasă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru maistru
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru îngrijitor încăperi (femeie de serviciu)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Șef de producere, Șef de secție calitate producție și procese tehnologice, Asistent șef de secție calitate producție și procese tehnologice
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Magazioner, Ajutor magazioner, Hamal, Manipulant mărfuri
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Controlor calitate producție și procese tehnologice
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru ambalator
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru croitor
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru mecanic utilaje
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale
5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin
6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific
7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate
 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şofer
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru administrator
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la calculator
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului  de securitate şi sănătate în muncă
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru cusătoreasă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maistru
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru auditor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru controlor calitate producție și procese tehnologice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru ambalator manual
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef secție de croit
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îngrijitor de încăperi
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la mașina de croit
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la maşina de cusut
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru specialist resurse umane
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru magaziner, ajutor de magaziner
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef de secție calitate producție și procese tehnologice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru agent pază
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director financiar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la stivuitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu transpaleta manuală
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic producere
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director tehnic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea scărilor mobile
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru ajutor maistru croitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru şef de producere
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru logist
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manipulant
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru hamal
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru utilizarea fierelor de călcat
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu pistolul pneumatic
 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 3000 lei. Detalii – tel. 068118455.


Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs