Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin
4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil etc.)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru diriginte de șantier
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru muncitor necalificat în construcție
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru vizitatori pe șantierele de construcție
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru sudor
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru electrician
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru pavator
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru zidar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru zugrav, tencuitor
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lacatuș sanitar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru izolator termic
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale
5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin
6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific
7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate
 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucțiunea de îndatoriri funcționale  în domeniul securitatii și sănătății  muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șoferi
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru director
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil șef, contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare şi operatori de video terminale (lucru la calculator)
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice în timpul lucrului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru pavator
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru construcţii şi confecţii metalice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind activitățile de acoperiri metalice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru săpători
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la elevatoare de şantier 
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la înălțime
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru armător
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările de zidărie, montaj prefabricate şi finisaje în construcţii
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru diriginte de șantier
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru fățuitor-faianțar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor pe șchele
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru legător de sarcină
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru montator de construcţii metalice şi din beton armat
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la malaxor mobil de beton (mortar)
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă salahor (muncitor necalificat în construcții)
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șofer autocamion
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu arc electric
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tencuitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru tîmplar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru zidar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru zugrav
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru muncitori la executarea acoperişului din materiale în rulouri şi materiale în bucăţi
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu încărcătoarele auto
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la greder elevator 
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la buldozer
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la excavator cu o singură cupă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru maşinist la macara cu braţ autopropulsată (pe autocamion, şenile, pneuri)
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru montator de instalarea, reglarea a termopanelor 
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru montor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru vopsitor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru sudarea și tăierea metalelor
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru vizitatori pe şantierele de construcţie 
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș elecric
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor de încărcare-descărcare
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș sanitar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru fierar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de demolări
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru izolator termic

 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (pentru vizitatori, subcontractori etc.)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 3500 lei. Detalii – tel. 068118455.


Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs