Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul alimentației publice  (restaurant, cantină, cafenea, sală de nunți, bar)

1.      Ordin de numire a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă

2.    Certificate privind atestarea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
3.    Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor de unitate, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor   aprobat prin ordin
4.    Evaluarea factorilor de risc profesionali la locurile de muncă 
 • Ordin cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 • Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru Director, Contabil șef, Contabil
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru administrator sală (restaurant)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru chelner
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru barmăn
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru bucătar șef, bucătar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru barista
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru spălător veselă
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru operator vînzări prin telefon
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru casier
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lăcătuș electric
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru lăcătuș sanitar
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducător auto (șofer)
 • Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru femeie de serviciu (deredicătoare)
 • Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 • Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale
5.    Planul anual de protecție și prevenire aprobat prin ordin
6.    Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific
7.    Ordin cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă
8.    Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate funcțiile și lucrările desfășurate
 • Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 • Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 • Instrucţiunea privind măsurile de apărare împotriva incendiilor
 • Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru șofer
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru administrator
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la calculator
 • Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului  de securitate şi sănătate în muncă
 • Instucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru îndeplinirea lucrărilor cu instrumentele electrificate
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru barmăn
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de tocat carne
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru bucătar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la malaxorul de format aluat
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru la cuptor electric
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru manager (în comerț)
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru chelner (ospătar)
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru curier
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru casier
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru operator vînzări prin telefon
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru deservire a aragazului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea frigiderului
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș electric
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru lăcătuș sanitar
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru barista
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru casier
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător veselă
 • Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru administrator sală
 9.    Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă

 10.   Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 • Ordin despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic
 • Ordin privind stabilirea intervalului dintre două instruiri periodice
 • Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații
 • Fișe colective de instruire în domeniul securității și sănătăți în muncă (la necesitate)
 • Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 • Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
  11.   Plan de acțiune în caz de pericol grav și imediat aprobat prin ordin

  12.   Acte de predare primire sau Registru pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor

  13.   Registru de evidență a accidentelor de muncă la unitate

Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 2500 lei. Detalii – tel. 068118455.

Prețul de mai sus nu include Cursul de niv. 1 și Cursul de niv. 2 .

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs