Lista actelor privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul agriculturii

 1. Grila de evaluare a riscurilor combinaţie între gravitatea consecinţelor şi probabilitatea producerii lor
 2. Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra organismului uman
 3. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru personalul administrativ (director, contabil etc.)
 4. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru muncitor în agricultura
 5. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru tractorist/mecanizator
 6. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru paznic
 7. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru conducător auto
 8. Fișă de evaluare a riscurilor profesionale pentru depozitar
 9. Raport cu privire la evaluarea riscurilor profesionale
 10. Anexă unde semnează angajații precum că au luat cunoștință cu fișele de evaluare a riscurilor profesionale

 1. Ordin cu privire la aprobarea planului de protecţie şi prevenire
 2. Planul anual de protectia și prevenire

 1. Ordin cu privire la luarea la evidență a zonelor cu risc profesional grav și specific

 1. Instrucţiunea instruirii introductiv generale de securitate şi sănătate în muncă
 2. Instrucţiunea pentru acordarea primului ajutor medical accidentatului
 3. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind apărarea împotriva incendiilor
 4. Instrucţiunea pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 5. Instructiunea de indatoriri functionale  în domeniul securitatii si sanatatii  muncii pentru personalul administrativ de conducere, ingineresc-tehnic, slujbaş
 6. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru contabil-șef, contabil
 7. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru director
 8. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru personal de programare și operatori de  video terminale (lucru la calculator)
 9. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru femeie de serviciu
 10. Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă pentru specialist resurse umane
 11. Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale a specialiştilor serviciului de securitate şi sănătate în muncă
 12. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru activitate de birou
 13. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru operator la aparatele de multiplicat
 14. Instrucţiunea de îndatoriri funcţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorului direct a locului de muncă
 15. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru mecanic
 16. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru conducător auto
 17. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrător în cîmp
 18. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor la platforma agricolă
 19. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări în pomicultură
 20. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru tractorist
 21. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru agronom
 22. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea aragazului
 23. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru deservirea frigiderului
 24. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările cu instrumentele electrificate
 25. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu combinatoarele, cultivatoarele, frezele şi maşinile de modelat solul
 26. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru paznic
 27. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru indeplinirea lucrarilor de incarcare-descarcare
 28. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrari de cosit manual si mecanizat
 29. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru spălător veselă
 30. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru electrician
 31. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu plugul balansier pentru desfundat
 32. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru motostivuitor
 33. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru șef depozit
 34. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrători la linia de asamblare
 35. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru cu instrumente manuale
 36. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucru în viticultură
 37. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru plivirea manuală a legumelor
 38. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor electric
 39. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru sudor cu gaze
 40. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări cu produsele fitosanitare
 41. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru reparatia mașinilor agricole
 42. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări la compresor
 43. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de irigație
 44. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări de recoltare a porumbului
 45. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrări manuale în agricultură
 46. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transport în agricultură
 47. Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru transportarea apei cu cisterna
 48. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu transpaleta manuală
 49. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru circulaţia pe teritoriul întreprinderii şi pe drumurile publice
 50. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrarilor cu stropitoarea pentru tractor
 51. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă pentru efectuarea lucrărilor cu distribuitorul de îngrăşăminte
 52. Instrucţiunea de securitate şi sănătate în muncă privind acțiunile angajatului în cazul producerii unui cutremur de pămînt

 1. Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de securitate si sănătate în muncă
 2. Registrul de înregistrare a accidentelor de muncă la întreprindre
 3. Registrul pentru acordare a echipamentului individual de protecție lucrătorilor
 4. Registrul de înregistrare a instruirilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindere
 5. Registrul de înregistrare a instruirilor pentru atribuirea I grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic
 6. Fişe personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 1. Ordin cu privire la aprobarea planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat
 2. PLANUL de acţiune în caz de pericol grav şi imediat

 1. Ordin despre numirea persoanelor responsabile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru efectuarea instruirilor introductiv generale, la locul de muncă și periodice în domeniul SSM
 2. Ordine despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor
 3. Ordine despre numirea persoanelor responsabile pentru efectuarea instruirilor la I grupă de electrosecuritate pentru personalul neelectrotehnic

 1. Ordin de oprobare a Regulamentului și Regulamentul cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor, lucrătorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor
Actele enumerate mai sus pot fi pregătite la prețul de – 3000 lei. Detalii – tel. 068118455.

Graficul cursurilor și înregistrarea : https://www.ssmexpert.md/curs