Servicii de Securitate şi Sănătate în Muncă

În conformitate cu Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 fiecare persoană juridică (SRL, ÎI, ÎM, SA, Instituţii Publice etc.) este obligată să deţină la unitate un set de documente la capitolul securitate şi sănătatea în muncă: VEZI TOATĂ LISTA

Întocmirea şi Perfectarea Actelor

Evaluarea factorilor de risc profesional la locul de muncă, cu întocmirea fişelor de evaluare a factorilor de risc. Instrucţiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate ocupațiile și lucrările desfășurate în unitate. Fișele personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații. Registru de înregistrare a instrucțiunilor de securitate şi sănătate în muncă. Planul de protecţie şi prevenire.

Instrucţiuni, evaluarea riscurilor, fişe personale

Cursuri de Instruire pentru Conducătorii de Unităţi

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea conducătorilor unităţilor, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi reprezentaţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează îndată după numirea lor în funcţiile respective şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni, la cursuri de instruire realizate de servicii externe de protecţie şi prevenire.
Cursuri pentru directori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Cursuri de Instruire pentru Lucrători Desemnați

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (7) Legea nr. 186 din 10.07.2008, instruirea lucrătorilor desemnați (specialiștilor privind securitatea și sănătatea în muncă) se efectuează la cursurile de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire, îndată după numirea lor în funcţa dată şi, periodic, cel puţin o dată în 36 luni. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 12 și pct. 73 din Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale aprobat prin HG nr. 95 din 05.02.2009, lucrătorul desemnat (specialistul SSM) trebuie să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul SSM corespunzătoare nivelului II (40 ore).

Instruirea introductiv generală