Curs protecția datelor cu caracter personal

În conformitate cu art.91-94 din Codul Muncii, angajatorul este obligat să respecte cerințele de protecție ale datelor personale ale salariaților.
De asemenea conform  H.G. 1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal sunt obligați să respecte careva cerințe cu privire la colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora.
Personalul care asigură exploatarea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal trece, minimum o dată în an, instruirea referitor la responsabilităţile şi obligaţiile în cazul executării acţiunilor de gestionare şi reacţionare la incidentele de securitate. (pct. 85 din H.G. 1123 din 14.12.2010)
Astfel, invităm toți angajatorii și reprezentanții angajatorilor (contabili, juriști, manageri resurse umane) la un curs de instruire cu privire la protecția  datelor cu caracter personal.
Prețul cursului - 650 lei / pers.
Formator - dl Bozianu Sergiu - expert în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
Menționăm  că conform art. 741 din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.
Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

Graficul Cursurilor de Instruire 

(datele sunt actualizate în timp real)

Data desfăşurării    Durata cursului Limba de instruire
       18.12.2019         09.00 - 15.00                 Română

Achitaţi contul de plată

Cursurile au loc pe strada Vasile Alecsandri 84