Instruire privind securitatea muncii și acordarea primului ajutor premedical

Conform art. 12 alin.(1) din Legea SSM nr. 186 din 10.08.2008 - În cazul unui pericol grav şi imediat, angajatorul este obligat, să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor.
Conform art. 12 alin.(2)- Pentru aplicarea dispoziţiilor alin.(1), angajatorul desemnează, lucrătorii care vor aplica măsurile de prim ajutor.
Conform art. 12 alin.(3)- Numărul lucrătorilor specificaţi la alin.(2), instruirea acestora şi echipamentul pus la dispoziţia lor trebuie să fie adecvate mărimii şi/sau riscurilor profesionale specifice unităţii.
Centrul nostru de instruire, este specializat în petrecerea unei instruiri privind securitatea muncii și acordarea primului ajutor. Persoanele care citesc instruirea au studii medicale și experiență în domeniu. În cadrul instruirii vor fi folosite materiale didactice speciale precum manechin de resuscitare  etc. 
Durata instruirii: 5 ore.
Preţul: 500 lei/persoană.
Pentru a vă înregistra la cursuri este necesar să achitaţi contul de plată şi să completaţi ancheta.

Graficul Cursurilor de Instruire 

(datele sunt actualizate în timp real)

Data desfăşurării    Durata cursului Limba de instruire
       26.11.2019         09.00 - 15.00                Română

Achitaţi contul de plată

Cursurile au loc pe strada Vasile Alecsandri 84